Historie

Na základě zkušeností z firmy s 250 vlastními obchody pokračujeme v tradici dovozu různých komodit z oblasti blízkého a dálného východu.

Vybudovali jsme vlastní kancelář v Šanghaji, kde tým našich spolupracovníků je schopen vyhledat, zadat do výroby velký záběr různých komodit a případně zkontrolovat při nakládce.

Za léta naší spolupráce máme osobní vztahy s mnoha výrobci, založené na oboustranné důvěře. Taková se pak promítne i do spolupráce naší a našich klientů.

Mnozí větší klienti s námi cestují do továren a na zásadní veletrhy sami vzorovat.
V otevřené atmosféře tak můžeme nechat růst spolupráci na obou stranách.

Dnes dovážíme vedle základních prezentovaných komodit i sportovní doplňky, optické
a další lékařské přístroje, brýlové obruby a stavební doplňky.

Pro neustálý kontakt s novinkami se účastníme nejdůležitějších světových veletrhů. Provádíme zde neustálé rešerše trhu tak, aby naše nabídky byly vždy aktuální
a nejlepší.